“Tunteet ovat kiinalaisen lääketieteen (TCM) mukaan merkittävä sisäinen sairauksia aiheuttava tekijä. Tunteet ovat normaali sisäinen fysiologinen reaktio ulkoisiin ärsykkeisiin. Normaalisti tunteet eivät aiheuta sairauksia tai heikennä kehoa.

Jos tunne kuitenkin voimistuu niin että se muuttuu kontrolloimattomaksi tai valtaa ihmisen, voi tunne aiheuttaa vakavaa vahinkoa sisäisesti ja luoda tietä sairauksien syntymiselle. Ei niinkään tunteen voimakkuus vaan pitkittyvä kesto tai äärimmäisyys, on vahingollista.

Länsimaisittain korostetaan psykosomaattisten oireiden psyykkistä puolta. TCM:n mukaan tunteet todella aiheuttavat sairauksia, joten tunteisiin kiinnitetään TCM:ssä erityistä huomiota.”

Vastaa