TIIMITYÖ on parhaimmillaan eri vahvuuksien hyödyntämistä. Jos kaikki toimivat tasapainoisesti toisiaan tukien, syntyy FLOW- kaikki virtaa kuin itsestään. Jokaisessa meissä on kaikkia 5 ELEMENTTIÄ, mutta usein jokin painottuu. MIKÄ ON SINUN VAHVUUTESI?

                                                                                                                                                                                                                                      PUU:  TAISTELIJA-AKTIVOIJA Ominaisuus: voimakastahtoinen, konfrontoiva, innovatiivinen, impulsiivinen, päättäväinen, energinen, suunnitelmallinen, luova, ratkaisukeskeinen, kreatiivinen, spontaani, dynaaminen, kauaskatseinen, vaativa, elinvoimainen, intohimoinen, itsetuntoinen

TULI: LEIKKIJÄ-KOMMUNIKOIJA Ominaisuus: utelias, eloisa, innostunut, leikkisä, energisoitunut, itseä rakastava, itseä kunnioittava, sydämellinen, pulppuileva, intensiivinen, kiihtyvä, kommunikatiivinen.

MAA: VÄLITTÄJÄ- FASILITOIJA Ominaisuus: tasainen, harkitseva, organisoitu, empaattinen, lojaali, tukeva, juurtunut, maanläheinen, käytännöllinen, myötätuntoinen.

METALLI: STRATEGI –ORGANISOIJA  Ominaisuus: selkeä, tehokas, systemaattinen, strukturoiva, jäsentävä, järjestelmällinen, tiedonhaluinen, harkittu, oikeudentuntoinen, viisas, oleelliseen keskittyvä, herkkätuntoinen.

VESI: FILOSOFI-STABILOIJA Ominaisuus: introvertti, intuitiivinen, kestävä, syventynyt, vetäytynyt, kuunteleva, sinnikäs, periksiantamaton, sitkeä, tahdonvoimainen.

Vastaa