Kiinalaiset ja itävaltalaiset tutkijat hoitivat 30 potilasta, joilla oli Krooninen VäsymysOireyhtymä (KVO), joka toinen päivä yhteensä 10 kertaa, joko akupunktiolla tai moxibustiolla (=akupistelämmitys). Lisäksi kontrolliryhmässä hoidettiin 15 tervettä koehenkilöä akupunktiolla.

4. ja 10. hoitokerran jälkeen väsymysoireet vähenivät kaikissa ryhmissä, joskin moxibustioryhmässä merkittävämmin kuin akupunktioryhmässä. Vaikka myös terveet koehenkilöt hyötyivät hoidosta, väsymys lievittyi KVO-potilailla selkeämmin.

Autonomisen hermoston aktiviteetin muutosta mitattiin SykeVaihteluVälin (SVV) avulla. Kävi ilmi, että akupunktiolla oli parempi välitön vaikutus (SVV):in, mutta moxibustiolla vaikutus oli pitkäaikaisempi. Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että molemmat hoidot vaikuttavat autonomiseen hermostoon vagus-hermoaktivaation välityksellä.

Vastaa