Korealaiset tutkijat hoitivat 76 potilasta, joilla oli ruoansulatushäiriöitä, joko 2 kertaa viikossa 15min kerrallaan akupunktiolla tai heidät asetettiin jonotuslistalle.

4 viikon hoidon jälkeen akupunktio lopetettiin ja jonotuslistalla oleville aloitettiin hoito. Tässä vaiheessa akupunktioryhmän oireet olivat vähentyneet 59%, kun taas kontrolliryhmässä vain 3%. 8 viikon hoidon jälkeen, jolloin kontrolliryhmää oli hoidettu 4 viikkoa, ei ryhmien välillä ollut enää eroa todettavissa.

Vastaa