Neurologian dosentti Mikko Kallela käsittelee migreenin hoitolinjauksia melko tuoreeltaan Lääkärilehdessä:

“Migreeni on monimuotoinen ja monitekijäinen sairaus. Nykyteorian mukaan migreeni on neurovaskulaarinen sairaus; hermostollinen herkkyys verisuonimekanismeilla terästettynä. Migreenin monimuotoisuus asettaa hoidolle haasteita ja tutkimusten mukaan parhaat hoitotulokset saadaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokonaisvaltaisella otteella.

Ei-lääkkeelliset hoidot

Migreeniä tulee aina hoitaa myös ei-lääkkeellisin keinoin. Akuutissa kohtauksessa auttavat usein viileys, pimeys, hiljaisuus, lepo, uni ja kylmä kääre, vaikka tutkittua tietoa niiden tehosta on vähän. Myös lääkkeettömästä estohoidosta julkaistut tutkimukset ovat pääsääntöisesti pieniä ja avoimia. Osalle potilaista lääkkeettömät menetelmät ovat kuitenkin yhtä tehokkaita tai jopa tehokkaampia kuin lääkkeet.

Lääkkeetön estohoito voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: laukaisevien tekijöiden välttämiseen, psykologisiin tai psykobiologisiin menetelmiin sekä fysikaalisiin hoitoihin, mukaan lukien akupunktio http://w.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16545747 . ”

Migreenin hoitoon yksilöllisiä vaihtoehtoja. Mikko Kallela. Lääkärilehti; 71:48; s. 3077 – 3084, 2016

Vastaa